Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste gebruikers,

Met genoegen kan ik hier verwijzen naar de aankondiging van LibreOffice 4.1.0 Aankondiging LibreOffice 4.1 http://www.mail-archive.com/announce@nl.libreoffice.org/msg00048.html

Daarnaast is er een mooie overzichtspagina met tips over waarom te kiezen voor LibreOffice
  http://www.libreoffice.org/features/why-libreoffice/

En het allerbelangrijkst: enorm veel dank aan allen uit de Nederlandstalige gemeenschap die hebben meegedaan met het maken van deze nieuwe hoofdversie. Zal ik namen noemen ... kans dat ik iemand vergeet ... toch proberen in willekeurige volgorde: Thomas, Leo, Luc, Joren, Kees, Freek, Johan, Cor, Henk, Rob, Stephan, Winfried, Alex, Jelle, Mark, Piet-Jan, Hans, Kris ...

Bijdragen als code, testen, vertalen, testen, code, documentatie, pr etc. zijn onmisbaar. En dat alles kan natuurlijk ook alleen maar dankzij de honderden die in het internationale project actief zijn.

Heel veel dank allen!
En plezier met LibreOffice 4.1 :)

Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.