Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste vrienden,

Ik ben verheugd jullie de geboorte van een nieuwe mailinglijst voor de Nederlandstalige gemeenschap te kunnen melden: documentatie@nl.libreoffice.org

De bedoeling is om alle vragen, bedenkingen, opmerkingen, ... hier te centraliseren met betrekking tot de vertaling en uitwerking van de handleidingen, maar ook opmerkingen over de help en gebruikersinterface zijn hier van harte welkom.

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om in te schrijven op de lijst en via deze lijst een steentje bij te dragen aan de Nederlandstalige versie van ons geliefd kantoorpakket.

Inschrijven en opzoeken kan via onderstaand:

Subscription: documentatie+subscribe@nl.libreoffice.org
    Digest subscription: documentatie+subscribe-digest@nl.libreoffice.org
    Archives: http://listarchives.libreoffice.org/nl/documentatie/
Mail-Archive.com: http://www.mail-archive.com/documentatie@nl.libreoffice.org/

Laat de champagne knallen!

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.