Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Dick,

Dick Stomp wrote (10-06-13 22:59)

Op de meeting van zondag 9 juni 2013 in Arnhem is het niet ter sprake
geweest. Maar ik houd mij bezig met de conversie van -al dan niet
gecompileerde versies- Access routines naar "onze" Base & Writer
toepassingen.

Dank voor je deze bijdrage over databases!
Zou het een idee zijn om daar op een volgende bijeenkomst gewoon een tijd aan te besteden met andere geïnteresseerden?

[...]
Ik ben er nog niet achter hoe de SQL in Base in elkaar zit. Wellicht dat
één van de lezers weet "daar kan je dat vinden".  Want open is open niet
waar!?

Ik weet alleen dat er documentatie is in de Help en bij HSQLDB, de databaseEngine
  http://hsqldb.org/web/hsqlFeatures.html

[...]  De gemeente  München heeft dat voor ruim 10.000 PC's in
één weekend klaargespeeld met hulp van alle studenten van de TH München.

Ik weet dat ze het in München hebben gedaan, maar ik vermoed - uit ervaring - dat het iets langer heeft geduurd dan één weekend voordat àlles klaar was ;)

Liefhebbers, mogen schieten op dit plan. Raak of mis, alles wordt op prijs
gesteld!

Zoals gezegd: mooi onderwerp voor een workshop!

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.