Date: prev next · Thread: first prev next last


LS

Op de meeting van zondag 9 juni 2013 in Arnhem is het niet ter sprake
geweest. Maar ik houd mij bezig met de conversie van -al dan niet
gecompileerde versies- Access routines naar "onze" Base & Writer
toepassingen.

MS-Access is dus een vervlechting (afgeraden!) van Data en Process.
Het overzetten van de Tabellen van Access naar die van Base is geen
probleem, want Base heeft geleerd alles te "vreten" dat wordt aangeboden!
Hulde aan de boys (and girls) van Base.

Het Process van Access heeft twee delen:
1 de Zeven (SQL-queries)
2 het Rapport-systeem

Hier krijgen de gebruikers van Access het moeilijk... Want zij gingen
vanuit Access gelijk rapporten maken. Dat kan dus niet meer.
Door de heilige scheiding van Data en Process moeten we dus anders gaan
denken!
Voorbeeld:
- we hebben een adresbestand met Naam, Adres en Woonplaats
- daar zit een code "n" in voor Nieuwjaarspost
- alle adressen met "n" moeten op etiketten komen

In Access was dat makkelijk!
Maak een Query "queEtikNieuwjaar".
Maak een Rapport "rapEtikNieuwjaar",
- geef daarin het stickerformaat op
- zeg dat hij "queEtikNieuwjaar" moet gebruiken
en DOE dat, klaar

In Writer werkt dat dus wat anders...
Daar maken we gebruik van Invoegen.
In Base hebben een Query klaargezet "queEtikNieuwjaar".
In Writer stellen we het uitvoerformaat in (etiketten).
Dan vertellen we Writer dat zijn invoer is "queEtikNieuwjaar".
En dat werkt!

En nu voelen jullie allemaal waar het probleem zit!
De SQL routines van Access moeten naar Base...

Jammer, jammer, de bytecode per statement SQL is niet één op één over te
zetten...
Even simpel: select from 'pointer1' where 'pointer2' equal 'literal1'
ziet er dus in HEX uit als "10F5abcdefghABabcdefghCCabcdefgh"
waarbij abcdefgh dus keiharde adressen zijn
Ik ben er nog niet achter hoe de SQL in Base in elkaar zit. Wellicht dat
één van de lezers weet "daar kan je dat vinden".  Want open is open niet
waar!?

Ik heb een aantal gecompileerde Access-routines (met de sources)
 aangeboden gekregen om ze om te zetten naar Base en Writer. Dit zijn
toepassingen in de "sociale" sector met minimum (=0) budget...
Door bezuinigingen moeten gemeenten en ander (semi)overheden overschakelen
naar OpenSoftware. De gemeente  München heeft dat voor ruim 10.000 PC's in
één weekend klaargespeeld met hulp van alle studenten van de TH München.
Daar heb ik veel van geleerd!

Conclusie:
1 de data overzettenvan Access naar Base is geen probleem
2 de uitvoer van Write vanaf BaseSQL is geen probleem
3 de conversie van Access-Queries naar Base-Queries moet nog uitgevonden
worden!

Liefhebbers, mogen schieten op dit plan. Raak of mis, alles wordt op prijs
gesteld!

Met groet,
Dick

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.