Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek schreef op 29/05/13 14:05:
Op 29 mei 2013 13:54 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Dag Kees,

Kees Kriek wrote (29-05-13 13:26)

  Deze underscore zijn de 'hotkeys'. Dit komt doordat er gewerkt wordt met
'Glade' voor de omzetting van de dialogen naar de nieuwe stijl. De
vroegere
tilde (~) is daarom al in veel dialogen al vervangen door een
underscore.

  Ik zie tildes en underscores door elkaar gebruikt worden. Is dit geen
probleem of moeten de tildes door underscores vervangen worden?

Door elkaar in één regel, of in verschillende?

Volgens mij wel in verschillende regels
Dan is het geen "fout". Dit omdat nog niet alle dialogen naar de nieuwe '.ui' stijl zijn overgezet. Als je een tilde ziet staan in een te-vertalen-string, is dat een zin/woord dat voorkomt in een oud dialoog. Als je een underscore tegenkomt, wil dat zeggen dat die dialoog al omgezet is geweest.

Met andere woorden: een tilde blijft een tilde, een ampersand blijft een ampersand, een underscore blijft een underscore :).

Groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.