Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 26 mei 2013 10:55 schreef Joren <joren.libreoffice@telenet.be> het
volgende:

Kees Kriek schreef op 26/05/13 10:41:

En er zal nog wat werk worden verzet voor de uiteindelijke release (eind
juli) https://wiki.**documentfoundat**ion.org/**ReleasePlan#4.1_**
release <http://documentfoundation.org/**ReleasePlan#4.1_release><
https://wiki.**documentfoundation.org/**ReleasePlan#4.1_release<https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#4.1_release>


 Inderdaad, er zijn o.a. meer dan 9000 woorden te vertalen in de UI en
help, maar ... vele handen maken licht werk. ;-)

 Ik ben er mee aan de slag gegaan. Nu zie ik voor/in sommige woorden een
underscore (_) staan. Ik weet daar de betekenis niet van. Moeten deze
underscores ook in de Nederlandse vertaling blijven staan?

Hey Kees,

Deze underscore zijn de 'hotkeys'. Dit komt doordat er gewerkt wordt met
'Glade' voor de omzetting van de dialogen naar de nieuwe stijl. De vroegere
tilde (~) is daarom al in veel dialogen al vervangen door een underscore.


O, Oké... dank. Ik wist niet dat dit de vervanging van de tilde was.
Groeten, Kees


Groet,
Joren


Groeten, Kees

 enjoy :)


  Veel plezier

Leo--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org 
<discuss%2Bunsubscribe@nl.**libreoffice.org<discuss%252Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>

Posting guidelines + more: 
http://wiki.**documentfoundati**on.org/**<http://documentfoundation.org/**>
Netiquette 
<http://wiki.**documentfoundation.org/**Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>

List archive: 
http://listarchives.**libreoff**ice.org/nl/discuss/<http://libreoffice.org/nl/discuss/>
<http://**listarchives.libreoffice.org/**nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>


All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org <discuss%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.