Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees, 

Dank je wel voor het testen van LibreOffice,  
Ik zou je graag vragen deze bug's te melden op de "Bug Submission Assistant" : 
https://www.libreoffice.org/get-help/bug/
en er zo veel mogelijk informatie over te geven, dan kunnen we deze bug testen en zodoende te 
bevestigen. 
Bij voorbaat bedankt.

Groeten ,Thomas 

Op 26 mei 2013, om 10:34 heeft Kees Kriek <kees538@gmail.com> het volgende geschreven:

Oeps... ik heb al weer een crash.
Als ik in Writer een rechthoek maak, er met rechts op klik en dan kies voor
'gebied' crashed LO ook.
Ik weet niet of het door mijn installatie komt of......

Groeten, Kees

Op 26 mei 2013 10:30 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com> het volgende:

Hoi Joren

Ik heb 4.1.0 geïnstalleerd en liep al meteen tegen een foutje.
Als ik in Impress op het gieter pictogram klik (vullen)  dan crashed LO.

Groeten, Kees

Op 25 mei 2013 23:38 schreef Joren <joren.libreoffice@telenet.be> het
volgende:

Beste LibreOffice-gebruikers,

Vandaag is de eerste bèta van versie 4.1.0 vrijgegeven.
Deze versie kan je downloaden via volgende URL:
https://nl.libreoffice.org/**download/pre-releases/<https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/>

Er bestaat een handleiding om deze versie naast je huidige LibreOffice
installatie te installeren. Op deze manier kan u uw huidige installatie
behouden. https://wiki.**documentfoundation.org/**
Installing_in_parallel/nl<https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl>

Graag zou ik iedereen willen uitnodigen om deze versie te onderwerpen aan
dagelijkse documenten/bewerkingen/**handelingen/... Deze vroegtijdige
testen zijn zéér belangrijk. Hoe sneller problemen aan het licht komen, hoe
beter. Dit geeft ook de ontwikkelaars de tijd om een zeer stabiele
officiële versie af te leveren (eind juli) (https://wiki.**
documentfoundation.org/**ReleasePlan#4.1_release<https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#4.1_release>
).

Bij vragen, twijfels, of hulp bij het rapporteren van een bug kan u
steeds onze mailinglijsten contacteren.

Veel testplezier!

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.**
libreoffice.org <discuss%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.