Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste LibreOffice-gebruikers,

Vandaag is de eerste bèta van versie 4.1.0 vrijgegeven.
Deze versie kan je downloaden via volgende URL: https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Er bestaat een handleiding om deze versie naast je huidige LibreOffice installatie te installeren. Op deze manier kan u uw huidige installatie behouden. https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl

Graag zou ik iedereen willen uitnodigen om deze versie te onderwerpen aan dagelijkse documenten/bewerkingen/handelingen/... Deze vroegtijdige testen zijn zéér belangrijk. Hoe sneller problemen aan het licht komen, hoe beter. Dit geeft ook de ontwikkelaars de tijd om een zeer stabiele officiële versie af te leveren (eind juli) (https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#4.1_release).

Bij vragen, twijfels, of hulp bij het rapporteren van een bug kan u steeds onze mailinglijsten contacteren.

Veel testplezier!

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.