Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (18-02-13 13:28)

De gekte is weer even voorbij bij ons op de zaak, dus ik ga de komende
dagen aan de slag met de vertaalwoordenlijst.

De gekte is hier nog niet voorbij...

Mochten jullie nog  suggesties hebben voor bronnen van te vertalen
woorden, dan hoor ik het graag.

Ik hoop er eind vd week naar te kunnen kijken, want ik vind het wel een goed om er zo samen aan te werken.

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.