Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Hans;

Ik werk met Ubuntu 12.04 en LibreOffice 3.5.7.2 en ook bij mij reageert Calc niet op de gegeven instructie: ik krijg respectievelijk een r of een k in de betreffende cel. In mijn vorige versie van LO (3.5.4) werkte Ctrl+Alt+C niet voor het invoegen van een notitie in Writer. In versie 3.5.7 echter wel.

HTH
Vriendelijke groeten

Leo

Op 18-02-13 13:28, J.A. de Vries schreef:
Hallo allemaal,

De gekte is weer even voorbij bij ons op de zaak, dus ik ga de komende
dagen aan de slag met de vertaalwoordenlijst. Mochten jullie nog
suggesties hebben voor bronnen van te vertalen woorden, dan hoor ik het
graag.

Ook nog een vraag ter verificatie, voordat ik een bug aanmeld. Ik heb
ALT+CTRL+R en ALT+CTRL+K in Calc gedefinieerd als shortcuts voor het
invoegen van rijen en kolommen. Op mijn werkstation werkt dat ook
keurig. Op de laptop doe ik exact hetzelfde en werkt het niet. Het gekke
is dat de shortcuts wel vermeld worden achter het betreffende item in
het menu. Heeft een van jullie iets vergelijkbaars eerder gezien?

Grx HdV


--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.