Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Hans,

J.A. de Vries wrote (18-02-13 13:28)

Ook nog een vraag ter verificatie, voordat ik een bug aanmeld. Ik heb
ALT+CTRL+R en ALT+CTRL+K in Calc gedefinieerd als shortcuts voor het
invoegen van rijen en kolommen. Op mijn werkstation werkt dat ook
keurig. Op de laptop doe ik exact hetzelfde en werkt het niet.

Precies dezelfde OS en zelfde LibreOffice?
Zit bij de ene versie misschien een oudere configuratie (op de achtergrond) in de weg (zou niet moeten, maar je weet het niet hè .. ;-) )

Het gekke
is dat de shortcuts wel vermeld worden achter het betreffende item in
het menu. Heeft een van jullie iets vergelijkbaars eerder gezien?

Bij mij op Ubuntu 12:10 werkt het wel.
Zowel in de versie die met Ubuntu wordt geleverd als in de daily 40 van 17-2-2013: ik kan Invoegen > Rijen koppelen aan Ctrl+Alt+R en het werkt.

vr. groet,
Cor--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.