Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Henk (en anderen)

Op 27 januari 2013 08:07 schreef H.C. van der Burg <henk@oasisevenementen.nl
het volgende:

Hallo allen,

Bij het controleren van release kandidaat 2 van versie 4.0 kom ik een
aantal onvolkomenheden tegen. Ik weet echter niet hoe ik ze moet
herstellen. Mogelijk dat anderen er oplossingen voor weten.
In de lijst met functies van Calc staat momenteel de functie SOMALS
weergegeven als vertaling van de Engelse functie SUMIFS. Mijns inziens moet
de vertaling SOMMEN.ALS zijn i.p.v. SOMALS (zoals ook in Excel, ik meen
overigens dit al een keer als zodanig vertaald te hebben in Pootle, maar
blijkbaar is dat dan niet doorgekomen).
Hetzelfde geldt voor de functie GEMIDDELDEALS. In deze functie is een punt
vergeten en zou moeten zijn GEMIDDELDE.ALS


Ik heb beide functies in de UI van 4.0 gevonden en aangepast.
Waarschijnlijk heb je deze inde UI van 3.6  ooit aangepast en voor 4.0 is
er een aparte. Deze waren niet juist.


Verder valt mij als verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie
op, dat bij de Engelse versie het Calc-logo (het groene) wordt getoond op
de taakbalk (daar waar de Start-knop staat) en bij de Nederlandse wordt het
Office-logo (?, logo zonder kleur en inhoud). Hetzelfde geldt overigens ook
voor de overige modules, dus bij Writer is een blauw gekleurd logo
zichtbaar in de Engelse versie en in de Nederlandse versie is geen kleur en
inhoud waar te nemen.


Bij mij zijn in de Nederlandse versie de logo's wel correct.

Groeten, Kees


Ik weet niet op welke wijze ik het bovenstaande in Pootle zou moeten
aanpassen. Zoeken op bovengenoemde functies leverde bij mij geen resultaat
op, dus kon ik ook niets wijzigen.
Waar het logo-probleem opgelost zou moeten worden, weet ik in het geheel
niet. Maar ik denk dat er op deze lijst wel personen zijn, die daar een
oplossing voor weten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.