Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Bij het controleren van release kandidaat 2 van versie 4.0 kom ik een aantal onvolkomenheden tegen. 
Ik weet echter niet hoe ik ze moet herstellen. Mogelijk dat anderen er oplossingen voor weten.
In de lijst met functies van Calc staat momenteel de functie SOMALS weergegeven als vertaling van 
de Engelse functie SUMIFS. Mijns inziens moet de vertaling SOMMEN.ALS zijn i.p.v. SOMALS (zoals ook 
in Excel, ik meen overigens dit al een keer als zodanig vertaald te hebben in Pootle, maar 
blijkbaar is dat dan niet doorgekomen).
Hetzelfde geldt voor de functie GEMIDDELDEALS. In deze functie is een punt vergeten en zou moeten 
zijn GEMIDDELDE.ALS

Verder valt mij als verschil tussen de Engelse en de Nederlandse versie op, dat bij de Engelse 
versie het Calc-logo (het groene) wordt getoond op de taakbalk (daar waar de Start-knop staat) en 
bij de Nederlandse wordt het Office-logo (?, logo zonder kleur en inhoud). Hetzelfde geldt 
overigens ook voor de overige modules, dus bij Writer is een blauw gekleurd logo zichtbaar in de 
Engelse versie en in de Nederlandse versie is geen kleur en inhoud waar te nemen.

Ik weet niet op welke wijze ik het bovenstaande in Pootle zou moeten aanpassen. Zoeken op 
bovengenoemde functies leverde bij mij geen resultaat op, dus kon ik ook niets wijzigen.
Waar het logo-probleem opgelost zou moeten worden, weet ik in het geheel niet. Maar ik denk dat er 
op deze lijst wel personen zijn, die daar een oplossing voor weten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.