Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Jasper,

Fijn dat je wil meewerken aan de vertaling(en). Welkom!
Ik weet niet of je onze werkwijze al wat kent, zo niet zend ik je wel informatie via private e-mail omdat bijlages niet aanvaard worden door de mailinglijst.

Bedankt
Tot mails

Leo


Op 19-12-12 19:46, Rob Westein schreef:
Hallo Jasper,

Ik had de taak op mij genomen om de vertaling cq verbeteringen van de handleiding kenismaken met macro's te doen. Helaas lukt het mij niet om daar tijd aan te besteden, hoe graag ik ook wil... Andere dingen vereisen mijn aandacht (helaas).

Kan / wil je dit van mij overnemen?

Rob

Op 19-12-12 19:00, Prinsen schreef:
Goedendag,

Ik vroeg me af hoe het staat met de vertaling van Kennismaken met macro's.
Wordt daar momenteel aan gewerkt?
Ik ben er zelf ooit eens aan begonnen (plusminus 1/4e gedaan) en heb de
komende weken wel tijd om de vertaling af te maken.
Mocht er al iemand aan werken en hulp kunnen gebruiken, dan ben ik
beschikbaar.

Jasper Prinsen
--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.