Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Peter, *,

pieter kristensen wrote (01-11-12 09:58)
Als jullie geen tijd hebben kan ik misschien helpen?

Dat zou vriendelijk zijn :-)
Heb er zojuist even een zetje aan kunnen geven. Zie de bijlage in cc (dus niet naar de lijst ..)
Als je een momentje hebt om te corrigeren Pieter, graag!


Zoals meestal met dit soort dingen: gisternmiddag ergens een concept op de internationale lijst en vandaag de release. En dan moet het inderdaad ook maar net bij ons in de agenda's passen.

Voor de 3.7 wil ik ruimer vooraf (evt. zelfstandig met onze Nederlandstalige groep) wat voorbereiden.


groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.