Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor

Ook ik heb vandaag helaas geen tijd.
Misschien morgen het vertaalde reviewen?

Sorry, Kees

Op 31 oktober 2012 23:31 schreef J.A. de Vries <hdv.jadev@gmail.com> het
volgende:

On 2012-10-31 23:02, Cor Nouws wrote:
Beste mensen,

Er zit van vandaag een Engelstalige PR over 3.6.3 in de mail.
Ik kan het evt morgen te vertalen en in orde maken, maar als iemand (cc)
zich al geroepen voelt en tijd heeft: welkom!
Maar stem het ajb wel even af :-)

Met vr. groeten,
Cor

Hallo Cor,

Helaas moet ik ditmaal verstek laten gaan. Heb alle aandacht op het
moment bij infosecurity.nl en bij het van de grond krijgen van een groot
project waar je misschien over een poosje veel meer van gaat horen in de
media.

Ik heb ook nog een belofte aan Luc voor test- en vertaalwerk voor
Impress uitstaan die ik eerst wil inlossen, want die staat eerlijk
gezegd al veel te lang open.

Jammer dat er maar 24 uur in een dag zitten. Op de een of andere manier
wil ik altijd meer dan er in een dag past... Zodra het hier weer iets
normaler wordt zal ik weer wat actiever worden binnen ons LO-groepje.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.