Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Joren, *,

Joren De Cuyper wrote (26-08-12 10:55)

LibreOffice 3.6.1 releasekandidaat 2 is (eer)/gisteren vrijgegeven.

Dank je voor het melden!

Voor al wie dat wil testen:
https://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Ik heb de 3.6.1 rc2 eens geïnstalleerd op Windows 7 (in een Virtual Box).
Daarvoor had ik de 361 rc1 gedaan, en die had de (normaal) geïnstalleerde 3.4.x vervangen.

Is allemaal goed gegaan. Spelling werkt, geen probleem met mijn oude user-registry (lucky me ;-) ). Ik merk wel dat de allereerste keer starten van de 3.6.1 na het installeren langer duurt. Ik heb begrepen dat er wordt gewerkt aan het anders omgaan met de user-registry, juist om die migratie/nieuwe versie problemen te voorkomen. Maar dat veranderen van die werkstroom, heeft weer als nadeel dat zo'n eerste start langer duurt.
Wordt gekeken of ook dat weer kan worden verbeterd ;-)

Op Ubuntu werkt het ook allemaal naar mijn zin (maar daar voer ik uitsluitend parallele installaties uit - alleen de versie die met Ubuntu meekomt (inmiddels 3.5.4) doe ik niet handmatig).

Ik hoop dat het bij jullie ook lekker loopt :-)

groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.