Date: prev next · Thread: first prev next lastSchijnt inmiddels zo druk op de LibreOffice website te zijn, dat de hardware het niet meer trekt. Er wordt gewerkt aan (weer) uitbreiding / nieuw 'ijzer'.

Geduld dus nog even - in twee opzichten!
Volgens mij zijn er wel 'grotere' problemen dan "gewoon teveel mensen op de server". Zelfs om half 2 s'nachts (deze nacht) reageert de server niet. Anderzijds, op een zondag (nu) ook niet. Beetje raar, want dat lijken mij zowat de minst drukke punten op een server. Oké, ergens anders in de wereld is het dan dag... maar zou dat het maken?

Groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.