Date: prev next · Thread: first prev next last


Hey Cor, Luc, *,

Bedankt voor je duidelijk antwoord :). Op zich een goed teken dat de site zo drukbezocht wordt. Maar elk voordeel eb ze nadeel :). Volgens een twitterbericht bleek de release van 3.6.0 ook een gigantisch succes te zijn geweest, waardoor ze ook wat servers bij hebben moeten plaatsen. Misschien moeten we zoveel mogelijk mensen aansporen om via torrent LibreOffice binnen te halen? Of heeft dit niet echt veel effect op de serverload?

Groet,
Joren

Op 25/08/12 23:56, Cor Nouws schreef:
HI Joren, Luc, *,

Joren DC wrote (24-08-12 21:40)

Blijkbaar weten ze het zelf ook niet. Na wat opzoekingswerk toch
uiteindelijk een threat gevonden in één van de mailinglijsten:
http://listarchives.libreoffice.org/global/website/msg08293.html

Schijnt inmiddels zo druk op de LibreOffice website te zijn, dat de hardware het niet meer trekt. Er wordt gewerkt aan (weer) uitbreiding / nieuw 'ijzer'.

Geduld dus nog even - in twee opzichten!

groetjes,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.