Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 26-08-12 15:16, Joren DC schreef:

Ik heb LibreOffice 3.6.0 ook al op 3 Windows 7-bakken geïnstalleerd en merkte dat ik LibreOffice voor het eerste gebruik 2x moest opstarten. Bij het eerste keer openen krijg ik wel die openingspagina met dat laadbalkje, wat vrij lang duurt. Na het laden gaat die pagina weg, en volgt er een hele tijd niet. Misschien ligt het aan mijn ongeduld, maar dan moest ik een 2de keer libreoffice openen om het programma echt te kunnen doorstarten. Vanaf dan geen "problemen" meer.

Dit probleem heb ik ook op één van mijn Debian machines. Misschien dat er toch iets structureels 
fout zit.
Maar hoe kom je daar achter ?

Luc


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.