Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOffice is een compleet en gratis Officepakket. Het bevat alle functies van het andere officepakket en de documenten, spreadsheets en presentaties zijn uitwisselbaar.

LibreOffice is open source wat onder meer betekent dat het programma vrij en gratis gebruikt mag worden. Het wordt gemaakt door professionals en vrijwilligers vanuit de hele wereld op hun eigen plaats, en meestal in hun eigen tijd en vrijwillig. Ook de gebruikersondersteuning wordt door vrijwilligers gedaan. Wij doen dit naast onze gewone banen. Sommige dingen kunnen snel, maar soms duurt het wat langer.

Doe mee!

Download en installeer het, gebruik het geniet ervan. Gratis, zonder verplichtingen. Als u wensen heeft voor verbetering of uitbreiding kunt u dat doorgeven en er steun voor verwerven. Goede ideeën worden vaak uitgevoerd. De administratie daarvan wordt gedaan in Bugzilla <hyperlink>. Vragen voor hulp kunt u stellen door in te schrijven op user@liberoffce.org <hyperlink>. Bent u echt enthousist dan kunt u andere gebruikers helpen, teksten vertalen of zelf mee programmeren.

Maar het belangrijkste is om plezier te hebben met deze programma's. Geniet ervan.Op 3-5-2012 14:54, Cor Nouws schreef:
Beste mensen,

Omdat er steeds weer en meer mensen op de website komen die natuurlijk niet als vanzelf bekend zijn met 'open source', dacht ik er aan een pagina/tab te maken " Hoe werkt LibreOffice "

Onderstaand een stukje tekst. Ik vind het eigenlijk al weer te lang worden ;-)

Suggesties?

>>> ontwerp

Hoe werkt LibreOffice

LibreOffice is een open source project. Eén van de kenmerken is dat het voor u en jij als gebruikers vrij, gratis kan worden gedownload en gebruikt. En verder uitgedeeld.. Een ander kenmerk is dat er een gemeenschap is (het Engelse woord 'community' is ook bekend) van gebruikers die helpen. Vrijwillig. Met het geven van uitleg, verzorgen van documentatie. Maar ook met het testen van de nieuwe versies, reclame, website enzovoorts. En ook met het ontwikkelen van het programma. Een belangrijke taak van de gemeenschap is het opsporen en melden van eventele fouten in nieuwe versies, zodat die kunnen worden verbeterd. Ideeën voor verbetering en uitbreidingen van LibreOffice zijn zeer welkom. Maar het is niet zo dat er een groep ontwikkelaars klaar zit om te zorgen dat die 'even' worden gerealiseerd. Er werkt wel een grote groep ontwikkelaars aan LibreOffice, ook mensen die dat full time doen als hun baan. Maar hun programma wordt vanzelfsprekend voor een belangrijk deel bepaald door de bedrijven waar ze voor werken. Er zijn ook honderden ontwikkelaars die vrijwillig stukken en stukjes bijdragen aan het programma. Het verzamelen van informatie over fouten en wensen, gebeurt in een grote on-line database: BugZilla. Er zijn in de gemeenschap altijd mensen te vinden die daar goed de weg in weten en kunnen helpen. Op <deze> pagina staat informatie en verder is het goed om via de <discussie>lijst zaken te bespreken.
   Veel plezier met en welkom bij LibreOffice!

<<<<<

Dank!


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.