Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 03-05-12 14:54, Cor Nouws schreef:
Hoe werkt LibreOffice

LibreOffice is een open source project. Eén van de kenmerken is dat het voor u en jij als gebruikers vrij, gratis kan worden gedownload en gebruikt. En verder uitgedeeld.. Een ander kenmerk is dat er een gemeenschap is (het Engelse woord 'community' is ook bekend) van gebruikers die helpen. Vrijwillig. Met het geven van uitleg, verzorgen van documentatie. Maar ook met het testen van de nieuwe versies, reclame, website enzovoorts. En ook met het ontwikkelen van het programma. Een belangrijke taak van de gemeenschap is het opsporen en melden van eventele fouten in nieuwe versies, zodat die kunnen worden verbeterd. Ideeën voor verbetering en uitbreidingen van LibreOffice zijn zeer welkom. Maar het is niet zo dat er een groep ontwikkelaars klaar zit om te zorgen dat die 'even' worden gerealiseerd. Er werkt wel een grote groep ontwikkelaars aan LibreOffice, ook mensen die dat full time doen als hun baan. Maar hun programma wordt vanzelfsprekend voor een belangrijk deel bepaald door de bedrijven waar ze voor werken.
Er zijn ook honderden ontwikkelaars die vrijwillig stukken en stukjes bijdragen aan het programma.
   Het verzamelen van informatie over fouten en wensen, gebeurt in een grote on-line database: 
BugZilla.
Er zijn in de gemeenschap altijd mensen te vinden die daar goed de weg in weten en kunnen helpen. Op <deze> pagina staat informatie en verder is het goed om via de <discussie>lijst zaken te bespreken. Veel plezier met en welkom bij LibreOffice!

Zie mijn correcties in de bijlage.

Luc

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.