Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws,

Op donderdag 3 mei 2012, om 14:54 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] ideetje voor 
website: Hoe werkt LibreOffice".

CN> Hoe werkt LibreOffice

CN>   LibreOffice is een open source project. Eén van de kenmerken is dat
CN> het voor u en jij als gebruikers vrij, gratis kan worden gedownload en
CN> gebruikt. En verder uitgedeeld..
Spreek niet in een zin over u en jij, het klinkt gewoon niet, buiten
dat de zin ook niet af is. Ik zou deze zin zo formuleren.
  LibreOffice is een open source project. Eén van de kenmerken is dat
het voor iedereen vrij te gebruiken is. Je kunt het gratis downloaden,
gebruiken en je mag het verder uitdelen.

CN>   Een ander kenmerk is dat er een gemeenschap is (het Engelse woord 
CN> 'community' is ook bekend) van gebruikers die helpen. Vrijwillig. Met 
CN> het geven van uitleg, verzorgen van documentatie. Maar ook met het 
CN> testen van de nieuwe versies, reclame, website enzovoorts. En ook met 
CN> het ontwikkelen van het programma.
Een ander kenmerk is dat er een gemeenschap is (in het Engelse
'community') van gebruikers die vrijwillig helpen. Met het geven van
uitleg en het verzorgen van documentatie. Maar ook met zaken als het
verbeteren, uitbreiden en testen van de nieuwe versies, reclame maken,
de website enzovoorts.

CN>   Een belangrijke taak van de gemeenschap is het opsporen en melden 
CN> van eventele fouten in nieuwe versies, zodat die kunnen worden verbeterd.
CN>   Ideeën voor verbetering en uitbreidingen van LibreOffice zijn zeer
CN> welkom. Maar het is niet zo dat er een groep ontwikkelaars klaar zit om
CN> te zorgen dat die 'even' worden gerealiseerd. Er werkt wel een grote 
CN> groep ontwikkelaars aan LibreOffice, ook mensen die dat full time doen
CN> als hun baan. Maar hun programma wordt vanzelfsprekend voor een 
CN> belangrijk deel bepaald door de bedrijven waar ze voor werken.
CN> Er zijn ook honderden ontwikkelaars die vrijwillig stukken en stukjes 
CN> bijdragen aan het programma.
CN>   Het verzamelen van informatie over fouten en wensen, gebeurt in een
CN> grote on-line database: BugZilla.
Hier zou ik ook een link van maken naar de internet pagina, anders
moet men er naar zoeken.

CN>   Er zijn in de gemeenschap altijd mensen te vinden die daar goed de
CN> weg in weten en kunnen helpen. Op <deze> pagina staat informatie en 
CN> verder is het goed om via de <discussie>lijst zaken te bespreken.
CN>   Veel plezier met en welkom bij LibreOffice!
Dit moet je omdraaien eerst welkom heten en dan veel plezier wensen.
Welkom en veel plezier met LibreOffice.Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.