Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 3 maart 2012 09:52 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com> het volgende:

Ik sluit me bij de vorige schrijvers aan.
We moeten in ieder geval zorgen dat het consistent is en sorteerlijsten
lijkt dan de beste keuze.

Wat me overigens opvalt is dat wanneer ik in het hoofdscherm van LibO op
voor extra/opties kies Writer en Calc niet bij de opties staan. Als ik
vanuit Writer voor extra/opties kies staat Writer er wel bij en idem vanuit
Calc.


Dit geldt trouwens ook voor de andere onderdelen, als Draw en Impress.
Alleen Base staat er vanuit het hoofdscherm bij.
Kees


Is dit altijd zo geweest?

Groeten, Kees

Op 3 maart 2012 08:02 schreef Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>het volgende:

Op 02-03-12 23:52, Cor Nouws schreef:

 Beste mensen,

Zij die wat meer bekend zijn in Calc, weten waar ik het over heb ...

Kijk bij Extra > OPties > LibreOffice Calc > ...

Dat heette altijd "sorteerlijsten".
En nu zie ik "lijsten sorteren".


Freek schreef het ook al:

sorteerlijsten    is een zelfstandig naamwoord
lijsten sorteren is een zin, zelfstandig nw + werkwoord

Ik vermoed dat het eerste, sorteerlijsten, de juiste keuze is.

Luc--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.