Date: prev next · Thread: first prev next last


On woensdag 25 januari 2012 10:12:55 H.C. van der Burg wrote:
Hallo allen,

Er zitten een aantal situaties, die inconsistent zijn. Dat is natuurlijk
moeilijk te voorkomen met meerdere vertalers.
Zie onderstaande voorbeelden:
Geen punt aan het eind van de regel:
     =AFRONDEN.BENEDEN( -11;-2) geeft -12 terug
     =AFRONDEN.BENEDEN( -11;-2;0) geeft -12 terug
     =AFRONDEN.BENEDEN( -11;-2;1) geeft -10 terug

Wel punt aan het eind van de regel:
     =POS.NEG(3,4) geeft 1 terug.
     =POS.NEG(-4,5) geeft -1 terug.

Beide voorbeelden komen voor in het helpbestand Wiskundige functies.

Moeten dergelijke situaties verbeterd worden (alle helpbestanden zullen
dan bekeken moeten worden) of dient hierin te worden berust?

Ik heb het even nagezocht in de Engelse tekst. Daar staat het dan ook fout. 
Dit lijkt mij een minimaal probleem en ik zou er voorlopig niets aan doen. Om 
het te verbeteren zul je een bugrapport moeten maken om het in de Engelse 
tekst te verbeteren, daarna krijgt de vertaling een vlaggetje Wazig en kan er 
verbeterd worden.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.