Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Guy,

Op 10/10/2011 16:39, Luc Castermans schreef:
Op 10 oktober 2011 14:47 schreef Guy Voets<nimantuis@gmail.com>  het
volgende:


• ik werk op Mac, dus soms wijkt het beeld misschien wat af.
Als je het niet erg vindt, voeg dan de Mac schermafbeeldingen bij, dan kunnen we ze vergelijken en is de afwijking te groot, dan voegen we ze beide in.
• wat is het gebruikelijke formaat? jpeg I suppose... Bepaalde resolutie?
met Gimp kan ik makkelijk bestandsformaat, resolutie e.d. aanpassen
Ik werk met Screenshot Captor van Donation Coder en verkrijg afbeeldingen in *.png formaat
• de figuren in de Engelse versie zijn meestal/allemaal afgesneden
boven de knoppenrij onderaan (OK / Annuleren / Help / Vorige)
Ik veronderstel omdat dit plaats bespaart. Nemen we het hele
dialoogvenster - of ook afgesneden waar de specifieke inhoud ophoudt?
Ik zou dezelfde afsnijding behouden

Wij spraken af de schermafdrukken in Libo kleuren te maken; dus
"groen". Verder ga ik uit van hele schermplaatjes, dus incl. de menu's.
Zelf bewaar ik de plaatjes in .jpeg formaat.
Inderdaad, we opteerden voor het LibO groen
Vriendelijke groeten
--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1410 / Virusdatabase: 1520/3943 - datum van uitgifte: 10/07/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.