Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 10 oktober 2011 14:14 heeft Guy Voets <nimantuis@gmail.com> het
volgende geschreven:
Hallo,

Ben (nog steeds) bezig met de revisie van de handleiding LibO Instellen.

Vraagjes i.v.m. de figuren:
• ik werk op Mac, dus soms wijkt het beeld misschien wat af.
• wat is het gebruikelijke formaat? jpeg I suppose... Bepaalde resolutie?
met Gimp kan ik makkelijk bestandsformaat, resolutie e.d. aanpassen
• de figuren in de Engelse versie zijn meestal/allemaal afgesneden
boven de knoppenrij onderaan (OK / Annuleren / Help / Vorige)
Ik veronderstel omdat dit plaats bespaart. Nemen we het hele
dialoogvenster - of ook afgesneden waar de specifieke inhoud ophoudt?

• nog eentje, misschien doorslaggevend: op Mac zijn er in de
dialoogvensters geen onderstreepte letters die als sneltoets kunnen
gebruikt worden. Soms kan je wel met Ctrl-(letter) naar een invulvak
gaan, of naar één van de knoppen.
Misschien is het dan beter dat ik geen schermafbeeldingen van de
dialoogvensters maak, maar dat die gemaakt worden door een Windows of
Linuxgebruiker.


groeten,
-- 
Guy
using LibO 3.4.2 on a iMac Intel DualCore Lion
-- please reply only to users@global.libreoffice.org --
Dodoes can't afford to have headaches

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.