Date: prev next · Thread: first prev next last


http://wiki.documentfoundation.org/Visual_Elements

Hier staan een banner tussen.. misschien iets?

M.V.G.
Rob Snelders

On 30-07-11 10:40, Kees Kriek wrote:

Hoi Cor

Het lijkt mij niet erg moeilijk om op basis van het logo een link te maken naar de nederlandse 
homepage van LibO.
Dan kan deze op diverse sites geplaatst worden om LibO te promoten.

Ik zal eens kijken of ik iemand weet die dit kan.


Groeten, Kees


Date: Sat, 30 Jul 2011 10:18:01 +0200
From: oolst@nouenoff.nl
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] aankondiging LibreOffice-conferentie van komend najaar

Ha Kees,

Kees Kriek wrote (30-07-11 08:16)
Is er ook een algemene banner?
Die naar de Nederlandstalige site linkt en de mensen op de hoogte brengt van het bestaan van Libre 
office.

Nu, dat linkje hebben we sowieso zelf in de hand.
Een banner ... misschien is er iets op de wiki :
http://wiki.documentfoundation.org/Marketing ?

Het is ook niet moeilijk om op basis van het logo iets te maken.
Bijvoorbeeld
" Je nieuwe vrije office-pakket - download nu " ?

We kunnen ook op de internationale lijst vragen.
Er is een design-lijst, met mensen die net werk leveren.

Gewoon om LibO te promoten en het gebruik te stimuleren.
Ik ken wel site beheerders die hem misschien willen plaatsen

Mooi plan!

vr groeten,

--
- Cor
- http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                    

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.