Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Kees,

Kees Kriek wrote (30-07-11 08:16)
Is er ook een algemene banner?
Die naar de Nederlandstalige site linkt en de mensen op de hoogte brengt van het bestaan van Libre 
office.

Nu, dat linkje hebben we sowieso zelf in de hand.
Een banner ... misschien is er iets op de wiki :
  http://wiki.documentfoundation.org/Marketing ?

Het is ook niet moeilijk om op basis van het logo iets te maken.
Bijvoorbeeld
 " Je nieuwe vrije office-pakket - download nu " ?

We kunnen ook op de internationale lijst vragen.
Er is een design-lijst, met mensen die net werk leveren.

Gewoon om LibO te promoten en het gebruik te stimuleren.
Ik ken wel site beheerders die hem misschien willen plaatsen

Mooi plan!

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.