Date: prev next · Thread: first prev next lastIs er ook een algemene banner?
Die naar de Nederlandstalige site linkt en de mensen op de hoogte brengt van het bestaan van Libre 
office.
Gewoon om LibO te promoten en het gebruik te stimuleren.
Ik ken wel site beheerders die hem misschien willen plaatsen
 
Groeten, Kees
 

Date: Fri, 29 Jul 2011 19:05:09 +0200
From: oolst@nouenoff.nl
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] aankondiging LibreOffice-conferentie van komend najaar

Beste mensen,

Drew Jensen heeft enkele leuke banners gemaakt. Mensen die een website 
beheren, zouden kunnen overwegen om er een een plaatsje te geven :-)

http://wiki.documentfoundation.org/Gallery_Buttons/Conference

vr. groeten,

Cor Nouws wrote (29-07-11 10:23)
zie voor meer details:

http://wiki.documentfoundation.org/NL/Aankondigingen#LibreOffice_conferentie_in_oktober_in_Parijs


-- 
- Cor
- http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.