Date: prev next · Thread: first prev next last


Verhelderende verwijzing:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1464/

Bij werkwoordvorm eerst in de zin, zie je de jij-vorm van "u" ineens
weer veranderen in een hij-vorm. Voorbeeld:
- Loop je even mee?
- Loopt u even mee?
- Loopt Jan even mee?

Dus de enige vorm die echt 100 % consequent is te gebruiken bij "u",
is de hij-vorm....

Maar: jede Konsequenz führt zum Teufel. Met de keus voor jij-vorm kan
ik vrede hebben. :-)

Groet, Pjotr.


Op 6 juli 2011 15:37 heeft Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>
het volgende geschreven:
Op 6 juli 2011 14:33 schreef Pjotr <pliniusminor@gmail.com> het volgende:

Dat is nog maar de vraag.... Taaltechnisch gezien is "u" een hij-vorm
(een afkorting van Uedele) en zou "u" daarom de hij-vervoeging moeten
hebben. In casu: "u kan".

Aan de andere kant voelt "u" tegenwoordig algemeen aan als een
jij-vorm, waardoor er ook heel vaak een jij-vervoeging voor wordt
gebruikt. Ik denk dat beide varianten kunnen, waarbij strikte
consequentie m.i. niet nodig is. Ik gebruik ze zelf ook door
elkaar....


hmm, hier hebben we een Neerlandicus nodig.  Lijkt me
raar verhaal.  Of ben ik te oud ...   Het gebruik van het bezittelijk
voornaamwoord "hun"  als persoonlijk voornaamwoord "zij" is mij
ook een gruwel in het oor.

In elk geval: laten we consequent zijn.

Groetjes

--
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.