Date: prev next · Thread: first prev next last


Dat is nog maar de vraag.... Taaltechnisch gezien is "u" een hij-vorm
(een afkorting van Uedele) en zou "u" daarom de hij-vervoeging moeten
hebben. In casu: "u kan".

Aan de andere kant voelt "u" tegenwoordig algemeen aan als een
jij-vorm, waardoor er ook heel vaak een jij-vervoeging voor wordt
gebruikt. Ik denk dat beide varianten kunnen, waarbij strikte
consequentie m.i. niet nodig is. Ik gebruik ze zelf ook door
elkaar....

Groet, Pjotr.


Op 6 juli 2011 09:11 heeft Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende
geschreven:
Luc Castermans wrote (06-07-11 08:47)

Op de site kom ik herhaaldelijk:
*LibreOffice Release
Kandidaten<http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/>kan u
hier<http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/>  terugvinden.*
tegen.

Mogelijk een restant van .... kan je ...

Dit moet toch echt .... kunt u ....  zijn.

Merci! ehh Dank!

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.