Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha die Kees,

WELKOM!!

Leo is onze vertaalcoordinator. Hij praat je bij.

LucOp 25 juni 2011 14:06 schreef Kees Kriek <kees538@hotmail.com> het volgende:

Hallo. Ik ben Kees. Ik woon in het westen van Nederland. Ik ben jaren
werkzaam geweest als informatie-analist. Recentelijk ben ik van baan
gewisseld, om wat meer vrije tijd te hebben. Deze vrije tijd besteed ik
graag aan hobby's. Op zoek naar een nieuwe hobby kwam ik op de site van Open
office terecht en hoorde daar van de variant Libre office. Ook kwam ik er
achter dat alles door vrijwillgers gedaan werd en dat er gezocht werd naar
hulp voor het vertalen van van handleidingen en internet-pagina's. Omdat
vertalen mij erg leuk lijkt bied ik mijn hulp aan bij dit vertalen. Dit
kunnen handleidingen zijn of pagina's. Ik heb niet heel veel tijd over maar
kan hier en daar een uurtje vrijmaken voor dit vertaalwerk.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.