Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo. Ik ben Kees. Ik woon in het westen van Nederland. Ik ben jaren werkzaam geweest als 
informatie-analist. Recentelijk ben ik van baan gewisseld, om wat meer vrije tijd te hebben. Deze 
vrije tijd besteed ik graag aan hobby's. Op zoek naar een nieuwe hobby kwam ik op de site van Open 
office terecht en hoorde daar van de variant Libre office. Ook kwam ik er achter dat alles door 
vrijwillgers gedaan werd en dat er gezocht werd naar hulp voor het vertalen van van handleidingen 
en internet-pagina's. Omdat vertalen mij erg leuk lijkt bied ik mijn hulp aan bij dit vertalen. Dit 
kunnen handleidingen zijn of pagina's. Ik heb niet heel veel tijd over maar kan hier en daar een 
uurtje vrijmaken voor dit vertaalwerk.                   
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.