Date: prev next · Thread: first prev next last


Dearest Cor,

Dit is weer wel gelukt, met hartelijke dank.

Groetjes, Henk.

Op 8-6-2011 23:27, Cor Nouws schreef:
Moin, beste Henk,

H.C. van der Burg wrote (08-06-11 23:17)
Graag wil ik LibreOffice 3.4 installeren zonder dat LibreOffice 3.3.2
van mijn PC verdwijnt, omdat ik die versie mogelijk nog nodig zal hebben
bij het schrijven van de documentatie voor deze versie.
Toch wil ik de wijzigingen die er zijn in versie 3.4 wel eens nader
onder de loep nemen. Met OpenOffice heb ik dat indertijd meerdere malen
gedaan, maar die werkwijze ben ik (even) kwijt.

Wie geeft me even een zetje?

zie hier, eerste allinea:
http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#LibreOffice_Stabiel_.2F_B.C3.A8ta_.2F_Release_kandidaten
(net vandaag bijgewerkt)

groet :-)--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.