Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Rob,

Dat kan misschien wel de bedoeling zijn, maar het gevolg van een standaardinstallatie met LibreOffice 3.4.0 met een geïnstalleerde versie 3.3.2 is dat het pictogram op het bureaublad onder Windows7 is verdwenen, maar erger ook de subdirectory programs in de programfiles is niet weer aanwezig na de installatie. Kortom na een standaardinstallatie van 3.4.0 is versie 3.3.2 niet meer te activeren.

Dus?

Met vriendelijke groet, Henk van der Burg

Op 8-6-2011 23:18, Rob Snelders schreef:
Je kan 3.3.2 en 3.4 naast elkaar installeren. Dat is gewoon met de standaard-installer te doen. Dit is nieuw.

Het probleem is dat ze wel beidde dezelfde userconfig gebruiken

M.V.G.
Rob Snelders

On 08-06-11 23:17, H.C. van der Burg wrote:
Hallo,

Graag wil ik LibreOffice 3.4 installeren zonder dat LibreOffice 3.3.2
van mijn PC verdwijnt, omdat ik die versie mogelijk nog nodig zal hebben
bij het schrijven van de documentatie voor deze versie.
Toch wil ik de wijzigingen die er zijn in versie 3.4 wel eens nader
onder de loep nemen. Met OpenOffice heb ik dat indertijd meerdere malen
gedaan, maar die werkwijze ben ik (even) kwijt.

Wie geeft me even een zetje?

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.