Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 20/04/11 08:56, Cor Nouws schreef:
Ha Luc, *,

Luc Castermans wrote (20-04-11 00:44)

Het is een beta. Inderdaad is de vraag belangrijk: waarom gereleased is.
Misschien wil men gebruikers ervaringen weten op een belangrijke
vernieuwing?
Dit is een legitime reden voor een release.

Eens.

Iedere "normale" gebruiker moet daarom ook van beta's afblijven.

Ja, tenzij met enige uitleg, begrip. Maar dan ben je niet meer "normaal" ?! :-)

Overigens moet het wel zo zijn, dat bèta's en allerlei testversies automatisch náást de stabiele versie installeren. Volgens mij was ook dat met deze bèta1 mis. Enfin, allemaal nog wat nieuw ;-)
Kan je een bètaversie naast een stabiele versie installeren (op een Mac wel te verstaan)? Dat zou ik wel handig vinden. Zal het straks eens opzoeken. Indien mogelijk zal ik ook eens een korte handleiding schrijven voor op de site. Alleen zal dat wel voor na de 'vakantie' (lees: blokperiode) zijn.

Er zal nog flink wat getest moeten worden voordat de 3.4.0 vrij kan worden gegeven, denk ik. En dan nog, is het ontwikkelmodel er op gericht om steeds na een week of 3, 4 een micro-release (bugfix) release uit te brengen. Met een punt-nul uitgave moet je altijd voorzichtig zijn, en zeker niet zomaar inzetten in een bedrijfsomgeving. Daarom is het wel weer goed dat er snel bugfix uitgaven zijn.
Vooral ook opvallend aan 3.4 is de Windows installer. Daar hebben ze zo'n 30MB grootte vanaf geknepen door betere compressie.

vr. groeten,
Cor

Groetjes,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.