Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Luc, *,

Luc Castermans wrote (20-04-11 00:44)

Het is een beta. Inderdaad is de vraag belangrijk: waarom gereleased is.
Misschien wil men gebruikers ervaringen weten op een belangrijke
vernieuwing?
Dit is een legitime reden voor een release.

Eens.

Iedere "normale" gebruiker moet daarom ook van beta's afblijven.

Ja, tenzij met enige uitleg, begrip. Maar dan ben je niet meer "normaal" ?! :-)

Overigens moet het wel zo zijn, dat bèta's en allerlei testversies automatisch náást de stabiele versie installeren. Volgens mij was ook dat met deze bèta1 mis. Enfin, allemaal nog wat nieuw ;-)

Er zal nog flink wat getest moeten worden voordat de 3.4.0 vrij kan worden gegeven, denk ik. En dan nog, is het ontwikkelmodel er op gericht om steeds na een week of 3, 4 een micro-release (bugfix) release uit te brengen. Met een punt-nul uitgave moet je altijd voorzichtig zijn, en zeker niet zomaar inzetten in een bedrijfsomgeving. Daarom is het wel weer goed dat er snel bugfix uitgaven zijn.

vr. groeten,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.