Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste lezers,

Binnenkort is er een mooie kans om iets meer te leren van het omgaan met bugs: hoe te melden, vinden, testen, ... Er is namelijk een aantal actieve ervaren mensen op dit gebied dat op vrijdag 15 en zaterdag 16 een sessie organiseert.
Zie info op deze pagina:

http://wiki.documentfoundation.org/QA/IRCSessions

Zoals meestal bij open source, kan het een mooie combi worden van wat leren en wat helpen: immers, duidelijke omschrijvingen van fouten, het goed rubriceren of prioriteren, helpt de ontwikkelaars met het werk!

Dus volgens mij is deze sessie een aanrader!

vr. groeten,
Cor


--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.