Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Martien,

M.J.M. Klever wrote (28-01-11 16:10)

Ik heb me aangemeld op de mailinglist.

Welkom :-)

Als minimum vind ik dat de installatie instructies ook vertaald moeten

Daar heb je eigenlijk wel gelijk in ja.

zijn. En als jullie die nog niet gedaan hebben, begin ik nu met de
windows versie.

Prima. Ik heb nog een oude xp-bak staan. Mogelijk is die nog zover vooruit te branden dat ik LibO kan installeren. Hoewel... het is een vergaarbak van vele (test-) OOo installaties, dus ik ben bang dat het resultaat niet bepaald representatief zal zijn ;-)

 De plaatjes kan ik nog niet doen. Ik beperk me nog tot alleen de tekst.
Ik zal deze tekst in een document plaatsen, zodat Cor dan de juiste
links en plaatjes erin kan zetten in Silverstripe.
Akkoord?

Top, dank!

Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.