Date: prev next · Thread: first prev next last


hoi Joren,

Joren De Cuyper wrote (28-01-11 16:35)
Op 28/01/11 16:10, M.J.M. Klever schreef:
Ik heb me aangemeld op de mailinglist.

Als minimum vind ik dat de installatie instructies ook vertaald moeten
zijn. En als jullie die nog niet gedaan hebben, begin ik nu met de
windows versie. De plaatjes kan ik nog niet doen. Ik beperk me nog tot
alleen de tekst.
Ik heb de installatiegids van Mac OS X al vertaald, enkel de
afbeeldingen zijn nog niet overgenomen. Het is een goed idee dat je die
van Windows vertaalt.

Ja, klopt van die plaatjes, Joren.
Het komt door mij dat ze er nog niet op staan.
Ik heb eerst wat algemene-navigatie-beginnersproblemen in het CMS (SiverStripe) overwonnen :-) Ik heb op de Libreoffice-website lijst nog hulp gevraagd bij een enkel probleempje waar ik niet uit kom. Maar ik hoop het binnenkort te kunnen doen (et als de andere pagina's die je al hebt vertaald).

Edoch, zou je zelf in het CMS willen kijken/werken, dan vraag ik gewoon een account voor je aan :-)

Ik zal deze tekst in een document plaatsen, zodat Cor dan de juiste
links en plaatjes erin kan zetten in Silverstripe.
Akkoord?
Als je (vertaal)hulp nodig hebt, kan je altijd terecht :). Veel succes.

:-)

groet,
Cor


--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.