Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste,

Hieronder even een kort overzichtje van wat al vertaald is (Engels/Duits -> Nederlands). Deze pagina's zullen binnenkort, na controle, op de website verschijnen. Alle helpende handen zijn meer dan welkom! We zijn trouwens vrij qua inhoud. De vertaling moet dus niet 100% identiek zijn aan de Engelse-/Franse-/Duitse-/...versie, er mag wat 'eigen werk' ingebracht worden. Persoonlijk gebruik ik de Engels- en Duitstalige versie, en wijk ik niet zoveel af.

Overzichtje wat ik al vertaald heb:

  * De Release Notes van Release Kandidaat 4 (nog geen vertaling van
   de huidige final)
  * http://www.libreoffice.org/features/writer/
  * http://www.libreoffice.org/features/calc/
  * http://www.libreoffice.org/get-help/ (staat al online op
   http://nl.libreoffice.org)
  * http://www.libreoffice.org/get-help/installation/mac/
   (installatiegids voor de mac)

Om overlapping te verwijden is het handig om hier even te melden als je een pagina vertaald hebt.

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.