Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zaterdag 8 januari 2011 12:55:23 schreef Luc Castermans:
Op 08-01-11 10:57, Leo Moons schreef:
Hallo,

Ondanks bovenstaande als volledig vertaald staat opgegeven, heb ik heb
de eerste 100 strings doorlopen. Ik heb toch wel wat opmerkingen en
suggesties. Wie wil er eens mee kijken? Zitten deze strings al in RC2
verwerkt?

Even linken https://pootle.documentfoundation.org/nl/terminology/gnome/

bijgaand mijn correcties (ik heb geen account)

Ik wel en zal ze verwerken.
 
Append => Toevoegen  is Achtervoegen misschien beter?
Misschien
Attachement => Bijlage
Blockbuffer  => buffer
Bookmark  => bladwijzer
Boolean  => Boleaans
Bullet  => Opsommingsteken
Child  => kind
Coëfficiënt => Coëfficiënt
Command  => Opdracht (als command line de opdracht regel is)
KopiÃ?«ren => Kopiëren
crop =>
bijsnijden
cross reference => kruisverwijzing
Criteria range => Criteriumbereik   dit is geen Nederlands, wat wel?
Reeks voorwaarden
Fixed Font => vaste breedte
fork => vork
Fourier Analysis  => Fourieranalyse  (zonder trema)
housekeeping => huishouding  (iu omgedraaid)
Layout => layout (mooier bladspiegel)
Indeling
Line  => regel
Main body => hoofdprogramma
Manager => beheerder
Manual page => handleiding
kan ook te maken hebben met het het commando 'man' => man-pagina
Model => Model
Number => getal
of Aantal
Observations => Observaties
Obsolete => overbodig
beter Verouderd

(t/m nr 500 komen)

Luc


<https://pootle.documentfoundation.org/nl/terminology/gnome/nl.po/translate
/?unit=44020>

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.