Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 8/01/11 12:55, Luc Castermans schreef:
Op 08-01-11 10:57, Leo Moons schreef:
Hallo,

Ondanks bovenstaande als volledig vertaald staat opgegeven, heb ik heb de eerste 100 strings doorlopen. Ik heb toch wel wat opmerkingen en suggesties. Wie wil er eens mee kijken? Zitten deze strings al in RC2 verwerkt?

Even linken https://pootle.documentfoundation.org/nl/terminology/gnome/


bijgaand mijn correcties (ik heb geen account)

Append => Toevoegen  is Achtervoegen misschien beter?
Attachement => Bijlage
Blockbuffer  => buffer
Bookmark  => bladwijzer
Boolean  => Boleaans
Bullet  => Opsommingsteken
Child  => kind
Coëfficiënt => Coëfficiënt
Command  => Opdracht (als command line de opdracht regel is)
KopiÃ?«ren => Kopiëren
crop =>
cross reference => kruisverwijzing
Criteria range => Criteriumbereik   dit is geen Nederlands, wat wel?
Fixed Font => vaste breedte
fork => vork
Fourier Analysis  => Fourieranalyse  (zonder trema)
housekeeping => huishouding  (iu omgedraaid)
Layout => layout (mooier bladspiegel)
Line  => regel
Main body => hoofdprogramma
Manager => beheerder
Manual page => handleiding
Model => Model
Number => getal
Observations => Observaties
Obsolete => overbodig

(t/m nr 500 komen)

Luc


<https://pootle.documentfoundation.org/nl/terminology/gnome/nl.po/translate/?unit=44020>
Hey,

Is het de bedoeling dat elk woord dat in het Engels met een hoofdletter begint, ook in de Nederlandse vertaling moet beginnen met een hoofdletter?

bv:
Child  => Kind
child => kind

Hoe moet het eventueel dan met

Fixed Font => vaste breedte? (Vaste breedte)? (Vaste Breedte)?

Vriendelijke groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.