Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hi Thorsten, *,
Here's a translation into Estonian.

Application name: LibreOffice Impressi pult

Description:
---------------------------------------------------------------
Siit saab tasuta esitluse kaugjuhtimispuldi rakenduse LibreOffice'ile!
LibreOffice Impressi pult on rakendus slaidiseansi juhtimiseks
Androidi-seadmega. See näitab slaidide eelvaadet, ettekandja märkmeid ja
muud.

** NB: see rakendus töötab hetkel ainult Linuxi-distributsioonide
pakendatud versioonidega LibreOffice 4.0.0-st. Tugi Windowsile, Macile ja
Linuxile laiemalt tuleb LibreOffice 4.0.1-ga. **

Üksikasjalik (ingliskeelne) kirjeldus süsteeminõuete ja sammsammulise
kasutamisõpetusega asub aadressil
https://wiki.documentfoundation.org/Development/Impress/RemoteHowTo

LibreOffice on võimas tasuta ja avatud lähtekoodiga loometarkvara
Windowsile, Macile ja GNU/Linuxile. Selles on kuus võimalusterohket
programmi kõigiks dokumendiloome ja andmetöötluse vajadusteks: Writer,
Calc, Impress, Draw, Math ja Base. Tasuta tuge ja dokumentatsiooni pakub
kasutajate, kaastöötajate ja arendajate suur pühendunud kogukond.

LibreOffice'i programmikomplekti saab arvutisse alla laadida aadressilt
http://et.libreoffice.org/allalaadimine/

LibreOffice ja LibreOffice Impressi pult on mittetulundusliku
organisatsiooni Document Foundation hallatav projekt, mida juhib ja arendab
kogukond.

Seda tarkvara arendavad kasutajad, kes usuvad vaba tarkvara põhimõtetesse
ja oma töö tulemuste piiramatusse jagamisse maailmaga. Juhised, kuidas
kaasa aidata, asuvad aadressil
http://www.libreoffice.org/get-involved/(inglise keeles).
---------------------------------------------------------------

Best regards,
Mihkel
Estonian team

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to l10n+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.