[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gl-users] Re: acentos nas funcións de Calc


Completamente de acordo en eliminalos.

E nas función que resultan con nomes especialmente longos, eu trataría de
abrevialos na medida do posible, pois na miña opinión estorban máis que
axudan, especialmente na visualización para edición das celas.

Funcións coma
ARREDONDARCARAAABAIXO( )
poderían quedar en
ARREDONDARABAIXO()
ou aínda mellor na miña opinión
ARREDABAIXO()
similar a
ARREDMÚLTINF( )

tendo en conta ademais en ámbolos casos o novo buscador de función que
incorpora os asistente de funcións.

Miguel Ángel.--
View this message in context: http://nabble.documentfoundation.org/acentos-nas-funcions-de-Calc-tp4214826p4214835.html
Sent from the Users mailing list archive at Nabble.com.

--
Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

References:
[gl-users] acentos nas funcións de CalcAnton Meixome <meixome@certima.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.