[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [gl-users] acentos nas funcións de Calc


2017-05-19 11:39 GMT+02:00 Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>:
> 2017-05-19 11:33 GMT+02:00 Anton Meixome <meixome@certima.net>:
>> Aplicáronse simplemente as regras ortográficas pero é perfectamente
>> discutible porque o nome das fórmulas non segue as pautas
>> ortográficas. Cando hai que reducir tamaño non se respectan as normas
>> de abreviación. Por esta razón pódese considerar que non son
>> abreviaturas senón "enunciados", símbolos matemáticos, e non palabras.
>
> Ola,
> Estou de acordo.
>
> Da escola tamén lembro que as maiúsculas non tiñan por que levar
> tiles, pero non lembro se era en castelán ou en galego.
>
>
>> Quizais sexa máis importante normalizar o método de composición das
>> fórmulas complexas que os tiles.
>
> Quizais si, pero creo que é mellor solucionar o dos tiles primeiro.

Ola Leandro,

Pois se consegues atopar a maneira de filtrar para editar as cadeas
con nomes de funcións sería moi útil.
Caso contrario hai que buscalas á man, e hai moitas, moitas variantes


>
>
> Deica
>
>> 2017-05-19 10:58 GMT+02:00 Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>:
>>> 2017-05-19 10:34 GMT+02:00 Anton Meixome <meixome@certima.net>:
>>>> Deberiamos reconsiderar utilizar acentos nas funcións?
>>>>
>>>> https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=101981
>>>
>>> Eu non os usaría. É máis rápido escribir as funcións sen eles, e hai
>>> menos posibilidades de erro.
>>>
>>>
>>> Saúdos
>>
>>
>>
>> --
>> Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
>> Galician community LibO & AOO--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Follow-Ups:
Re: [gl-users] acentos nas funcións de CalcLeandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>
References:
[gl-users] acentos nas funcións de CalcAnton Meixome <meixome@certima.net>
Re: [gl-users] acentos nas funcións de CalcLeandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>
Re: [gl-users] acentos nas funcións de CalcAnton Meixome <meixome@certima.net>
Re: [gl-users] acentos nas funcións de CalcLeandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.