[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gl-users] Re: dubidas


El 22/06/13 19:14, Anton Meixome [via Document Foundation Mail Archive]
escribió:
> 2013/6/13 ledicia santos <[hidden email]
> </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4062596&i=0>>:
> > ola! diríxome a vos en galego e non en inglés porque así pódome
> explicar mellor.Teño una dúbida. Estou a facer unha base de datos con
> libreoffice base. Importei unha táboa de calculo e asi xa teño a táboa
> en base, pero cando intento importar outra táboa, importoa, e cando
> quero cambiar a chave primaria, apareceme un erro "Violation of unique
> index SYS_IDX_62: duplicate value(s) for column(s) ..." Tedes idea de a
> que se debe ou como podo facer para solucionar esto?Outra dúbida é:
> cando importo unha taboa de calculo a base, e posible elexir a chave
> primaria unha vez que importo a taboa e asi poder engadir datos á taboa?
> porque esto non o consigo!bueno, espero que entenderades algo!saudos
>
>
> Ola Ledicia,
>
> Pensei que algún outro usuario con máis coñecementos se animaria a
> contestarche. Eu levo sobre todo a parte de tradución pero... a ver
> que podo facer porque teño isto bastante esquecido.
>
> Eu non encontro ningún problema para cambiarlle a chave primaria a
> unha segunda táboa (vou tentar mandarche anexos de capturas de
> pantalla). Pode que teña que ver co tipo de contido da chave primaria
> que queres estabelecer
>
>
> Por outro lado, é conveniente que indiques que versión de LO utilizas
> e en que sistema operativo, para orientarnos.
>
> Quizais che axude esta nota:
> http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=78947
>
>
>
> > --
> > Correo a [hidden email]

Se non estou errado, e problema e que estas tentando de duplicar un
valor da clave primaria.

A clave primaria sirve para identificar de xeito unívoco unha fila dunha
táboa de datos, polo que non pode nin debe duplicarse. O habitual e que
sexa un campo numérico auto-incrementable. O seu uso principal é para
ademais manter as relacións entre táboas, pero non debería nunca
utilizarse como dato en si mesma.

Tamén e habitual que para identificala dun xeito mais doado o seú nome
campo sexa PK_NOMETABOA (PK primary key).

Podes consultar a axuda de programa, e creo que unha das mellores cousas
que se poden facer para coñecer un programa e ter unha lectura aínda que
sexa rápida da axuda para a lo menos ter unha idea do que hai.
Ou na documentación dispoñíbel.
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications

Tamén na web podes atopar moita información.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_prim%C3%A1ria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria


Saúdos.
Miguel Ángel.


--
View this message in context: http://nabble.documentfoundation.org/dubidas-tp4061256p4062609.html
Sent from the Users mailing list archive at Nabble.com.
--
Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

References:
[gl-users] dubidasledicia santos <ginkgo-gz@hotmail.com>
Re: [gl-users] dubidasAnton Meixome <meixome@certima.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.