[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [gl-users] dubidas


2013/6/13 ledicia santos <ginkgo-gz@hotmail.com>:
> ola! diríxome a vos en galego e non en inglés porque así pódome explicar mellor.Teño una dúbida. Estou a facer unha base de datos con libreoffice base. Importei unha táboa de calculo e asi xa teño a táboa en base, pero cando intento importar outra táboa, importoa, e cando quero cambiar a chave primaria, apareceme un erro "Violation of unique index SYS_IDX_62: duplicate value(s) for column(s) ..." Tedes idea de a que se debe ou como podo facer para solucionar esto?Outra dúbida é: cando importo unha taboa de calculo a base, e posible elexir a chave primaria unha vez que importo a taboa e asi poder engadir datos á taboa? porque esto non o consigo!bueno, espero que entenderades algo!saudos


Ola Ledicia,

Pensei que algún outro usuario con máis coñecementos se animaria a
contestarche. Eu levo sobre todo a parte de tradución pero... a ver
que podo facer porque teño isto bastante esquecido.

Eu non encontro ningún problema para cambiarlle a chave primaria a
unha segunda táboa (vou tentar mandarche anexos de capturas de
pantalla). Pode que teña que ver co tipo de contido da chave primaria
que queres estabelecer


Por outro lado, é conveniente que indiques que versión de LO utilizas
e en que sistema operativo, para orientarnos.

Quizais che axude esta nota:
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=78947> --
> Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
> O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
> As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar
>--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Follow-Ups:
[gl-users] Re: dubidasmariosv <mariosv@miguelangel.mobi>
References:
[gl-users] dubidasledicia santos <ginkgo-gz@hotmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.