Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

Olisi hienoa jos libre officen ulkonäköä saisi muutettua enemmän office maiseksi. Olemme aloittaneet yrityksesämme siirtymisen windows maailmasta linux maailmaan ja Libre Office on tällä hetkellä ainoa järkevä toimisto ohjelma kokonaisuus johon olemme törmänneet.

Syy minkä vuoksi pyydämme moista on yksinkertaisesti käyttäjä puolelata saamamme palaute. Työntekijät kokevat Libre Officen käytön hankalaksi ja epämiellyttäväksi koska se muistuttaa ulko-
muodoltaan vahvasti MS Office 2000 versiota.

Jatkakaa hyvää työtä....

T:Kalle

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.